Ouderhulpkaarten

De Ouderhulpkaarten Taal en Lezen zijn kaarten die ouders ondersteunen bij het begeleiden van hun kinderen op het gebied van taal en lezen.
De Ouderhulpkaarten Sociaal-emotioneel zijn kaarten die ouders handvatten geven om een extra stimulans aan de ontwikkeling en het welbevinden van hun kind te geven.
De Ouderhulpkaarten Het jonge kind geven ouders extra handvatten om thuis met hun kinderen, van 0 tot 4 jaar, aan de slag te gaan met taal, spel en de sociaal-emotionele ontwikkeling.